Инициативата "Ще се справим заедно"

Все повече профилни снимки на хора във Фейсбук могат да се видят с рамката „Ще се справим заедно“. Това е посланието, с което непрестанно разрастваща се група граждански организации в социалната сфера и социални работници отправят призив за солидарност, спокойствие и ред и приканват социалните работници и гражданските организации в цялата страна да помислят и предприемат действия към хората, за които се грижат, да им дадат надежда, че никой няма да бъде изоставен.

Кампанията първоначално беше обвързана със 17 март – Световния ден на социалната работа и постепенно прерасна в призив за обединяване на всички усилия за преодоляване на кризата с епидемията от Covid-19 и необходимата само изолация.

Ето и конкретният призив за действие, който отправихме тогава и днес важи все още:

„При криза слабите общности се разпадат, а мъдрите се обединяват и противодействат! Ние ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!

Затова от 17 март до 14 април призовахме всички социални работници и всички подкрепящи професионалисти, работещи в НПО или други социални услуги, да покажат какво правят, за да помагат на хората в нужда, и как, мобилизирайки се, противодействаме на корона вируса. И то съвсем конкретно в нашия град, в нашия квартал и в нашето село, за конкретни хора, така че:

• Хората, за които полагаме грижи, да бъдат подкрепени възможно най-адекватно в новата ситуация;
• Възрастните, хората със затруднения и увреждания да имат достъп до храна и лекарства;
• Децата да бъдат защитени;
• Бездомните хора, уязвимите, бедните да получат помощ;
• Колегите, които помагат и са на терен, да бъдат защитени по време на служебни ангажименти;
• Хората да бъдат по-информирани как да се предпазваме;
• Всеки да има необходимото, за да може да се предпази и ограничи тази бързо развиваща се инфекция.

Кампанията обедини над 50 организации от цялата страна

Инициативата Ще се справим заедно

Сдружението ни ОБЩНОСТ МОСТОВЕ е обединение на родители на деца и възрастни с увреждания, на хора с увреждания и на приятели на каузите на хората с увреждания. Застъпници сме на правата на човека и активно изразяваме позициите си по отношение на законодателството за хората с увреждания, правата на пациентите, реформа в здравната и социалната системи. Подрепяме каузи, които укрепват гражданското общество.
Сдружение ОБЩНОСТ МОСТОВЕ
Ние сме Български център за нестопанско право. Не сме социална организация, нито доброволческа, но сме силно свързани с тях - организациите от социалната сфера и техните каузи. Правим това, следвайки мисията ни да помагаме на гражданските организации от цялата страна да работят в полза на своите общности по най-добрия начин. Работим, за да подкрепяме хората в България да могат свободно да се сдружават, да постигат заедно обществено полезните си цели и да изразяват своята гражданска активност в среда, която е насърчаваща, а не ограничаваща. Откакто ни има през последните 19 години сме помогнали на повече от 4000 организации на гражданското общество да подобрят правната си култура и да знаят как да се застъпват по-успешно за каузите си, да набират средства и да развиват свързана с мисията им стопанска дейност. През 2016 създадохме Къщата на гражданските организации – място с граждански заряд за активисти и организации, които работят в среда на споделени ценности и реализират съвместни инициативи.
Български център за нестопанско право
Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи. Във всички наши действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ документ, който определя философията, ценностите и начина на работа на Мрежата за децата.
Национална мрежа за децата
Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ е неправителствена организация, регистрирана през 2013г. в Ловешки окръжен съд. Сдружението ни работи активно с деца и възрастни в риск, взаимодействаме си активно с училища и институции за превенция на рисковете при деца, за осъществяване закрила и развитие на детето и човека, за осигуряване подкрепа за личностна и трудова реализация. Нашите цели, дейности, приоритети и организация на работата, са като пита пчелен мед, с много кутийки, но свързани в едно цяло. Чрез дейността на нашето сдружение искаме да участваме в промяната на средата ни на живот, като активизираме собствените си ресурси, за да подкрепим развитието на общността ни. Така всички заедно, един по един, но свързани като кутийките в питата мед, ще подобрим условията на живот за хората, в нашата прекрасна родина България.
Сдружение ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ - Ловеч

Очаквайте скоро информация и за останалите организации от инициативата

Ще се радваме да споделите :-)