Национален спешен телефон - 112

Тук ще намерите спешни телефони за различни критични ситуации

Координационен център за COVID на РЗИ – тел.: 0893 540 079 и 0893 540 080

Министерство на здравеопазването

+359.2.807 87 57 (въпроси 24/7);

+359.2.9301 152, 

+359.2.9301 253, 

+359.2.9301 259 (сигнали)

goreshtalinia@mh.government.bg

Министерство на труда и социалната политика

+359.800.88.01 

(във връзка с ТЕЛК)

Министерство на външните работи (24/7)

+359.2.948 24 04,

+359.2.971 38 56,

+359.2.948 3052,

+359.2 948 2552, 

+359.2 948 2085

crisis@mfa.bg

ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

ЗА ХОРА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

0800 14 515   

Областни инициативи

Варна

+359 52 820 239,

+359 52 820 748

Пловдив

+359 700 147 44  БЧК

Пазарджик – РЗИ

+359 34 437 228, 

+359 882 080 051

Ловеч

+359 884 215 092, 

+359 68 601 276,

+359 68 688 396 (сигнали);

+359 68 688 306,

+359 884 332 392 (въпроси, консултации)

Троян

+359 670 68050 (24/7 сигнали – община);

+359 670 62218 (сигнали към РУ на МВР – Троян)

Велико Търново

+359 626 20437 (РПУ);

+359 62620161, 

+359 62614331 (РЗИ

Шумен

+359 54 800 719, 

+359 54 800 722,

+359 895 721 057 (РЗИ – 8.30-17.30);

+359 54 850 085,

+359 54 850 070,

+359.885 695 322 (РЗОК)

ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Гореща линия на фондация АНИМУС  0800 1 8676, на 02 981 7686

Консултативeн център на Фондация „Джендър алтернативи“  – 0879260101

Държавна агенция за закрила на детето –  тел. (+ 359) 2 933 90 50, факс (+ 359) 2 980 24 15, Email: sacp@sacp.government.bg

Приемна за жертви на домашно насилие към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ДИСТАНЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ЧРЕЗ ДЕНОНОЩНА ЛИНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ КРИЗИ – 0700 40 150

РЗИ - областни центрове

ГрадТелефонИмейлАдрес
Благоевград
+359 73/88 87 01
rzibl@rzibl.org
Благоевград 2700 / ул. „Братя Миладинови“ №2
Бургас
+359 877 324 057 (24/7) /+359 56/807 405 (работно време)
rzi@rzi-burgas.com
Бургас 8000/ ул. "Александровска" № 120
Варна
+359 52 634019
office@rzi-varna.com
Варна 9002/ ул. "Брегалница" №3
ВеликоТърново
+359 62 620 161 (горещ телефон)/ +359 877045078 (информация)
office@rzi-vt.bg 
Велико Търново 5002/ бул. "Никола Габровски" №23
Видин
+359 094 923 185
rzi-vidin@mh.government.bg
Видин 3701/ ул. "Цар Симеон Велики" №76
Враца
+359 92 62 63 77 (директор Кети Ценова)/ +359 879144781 (главен специалист Ивалина Герговска)
rzi@rzi-vratsa.com
Враца 3000/ ул. "Черни Дрин" №2
Габрово
+359 884 60 64 23 (информация)/ +359 886 43 63 29/ +359 66/840 604  (административно обслужване)/ +359 58 655 501 +359 58 600 615 (въпроси на медицински специалисти)
Gabrovo@rzi-gbr.org
Габрово 5306/ ул. "Брянска" №1
Добрич
+359 58 655 536 (въпроси свързани със здравословни проблеми)/ +359 58 655 502 (жалби оплаквания административни процедури)/ +359 58 654 500 ( информация)/ +359 58 588 614 (централа)
rzi-dobrich@mh.government.bg
Добрич 9300/ ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 57
Кърджали
+359 361 6 02 73 (гореща линия)/ +359 361 6 02 95 (централа)
rzi.kardjali@gmail.com
Кърджали 6600/ ул. "Ген. Владимир Стойчев" № 2
Кюстендил
+359 884716150 (информация)/ +359 78 558 201 (централа)
rzi@rzi-kn.net; rzi-kiustendil@mh.government.bg
Кюстендил 2502/ кв. "Румена Войвода"/ ул. "Тинтява"
Ловеч
+359 68 69 94 36 +359 68 69 94 28 (информация)/ +359 68 601 518 (централа)
rzi@rzi-lovech.bg
Ловеч 5501/ ул. "Съйко Съев" №27а
Монтана
+359 882 30 10 83/ +359 96 39 17 33 (информация)/ +359 96 38 17 11 (централа)
rzi-montana@net-surf.net
Монтана 3400/ пл. "Жеравица" №3
Пазарджик
+359 882080044 (въпроси надзор на заразните болести)/ +359 882080051 (въпроси за функционирането на обекти)/ +359 885078896
rzipz@mail.bg/     rzi-pazardjik@mh.government.bg
Пазарджик 4400/ ул. "Болнична" №17
Перник
+359 882 98 98 24/ +359 887 85 85 21 (във връзка с COVID) +359 76 60 18 81 (централа)
rzi_pk@b-trust.org
Перник 2307/ ул. "Миньор" №15
Плевен
+359 64 823759/ +359 879125264 (информация COVID)/ +359 64 823 409 +359 64 846 098 (централа)
rzi@rzi-pleven.com
Плевен 5805/ ул. "Княз Александър Батенберг I" № 7
Пловдив
+359 88 454 6177 (COVID) 8 30 17 00 понеделник до петък/ +359 032 649 000
rzipd@plov.net/ rzi-plovdiv@mh.government.bg
Пловдив 4002/ ул. "Перущица" №1
Разград
+359 84 611 165/ +359 878 530 960/ +359 884 740 856 (COVID)
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Разград 7200/ ул. "Кирил и Медотий" №8
Русе
+359 82 82 56 23 (централа)/+359 884 825 625 (COVID)
rzi@rzi-ruse.com
Русе 7002/ бул."Придунавски" № 68
Силистра
+359 86 816 119 (централа)/ +359 879 170 186 (дежурен телефон)
info@rzi-silistra.com/ rzi-silistra@mh.government.bg
Силистра 7500/ ул. "Петър Мутафчиев" №81
Сливен
+359 44 616 200 (централа)/ +359 44 615244/ +359 44 615248 (24/7 въпроси медицинско обслужване)
rzi-sliven@mbox.contact.bg
Сливен 8804/ ул. "П. Яворов" №1
Смолян
+359 301 5 89 30 (информация COVID)/ +359 884 485 765 (сигнали и жалби COVID)
rzi@rzi-smolyan.com
Смолян 4700/ бул. "България" №26
София (област)
+359 807 87 59 (информация COVID)/ +359 2 807 8700
rzi_so@rzi-sfo.bg
София/ 1431/ бул.„Акад. Иван Гешов“ № 15
София (град)
+359 882 440 471/ +359 882 932 220
director@srzi.bg
София 1233/ ул. "Враня" №20
Стара Загора
+359 42 602472
rzi-stara_zagora@mh.government.bg
Стара Загора 6001/ ул. "Стефан Караджа" № 10
Търговище
+359 601 64001
rzi-targovishte@mh.government.bg/ rzitrg@gmail.com
Търговище 7700/ бул. "Трайко Китанчев" №37
Хасково
+359 879 298 883 (горещ телефон)
Хасково 6300/ ул. "Партиарх Евтимий" №2
Шумен
+359 54 800722/+359 54 800 719 +359 54 800 722 +359 895 721057 (информация за COVID) 
office@rzi-shumen.net/ rzi-shumen@mh.government.bg
Шумен 9700/ пл."Освобождение" № 1
Ямбол
+359 46 66 31 73 +359 879 069 582 (въпроси COVID)
rzi-yambol@mh.government.bg/ rzi-yambol@mbox.contact.bg
Ямбол 8600/ ул. "Димитър Благоев" № 71
Ще се радваме да споделите :-)